Fetal Ekokardiyografi

Genelikle doğumu takiben kritik hastaların kliniğimize kabulü sağlanır, ya da daha optimal şartlar için bebeğin kliniğimizde yatması sağlanır.

Fetal ekokardiografi veya kısaltılmış adı ile "fetal Eko" anne rahmindeki bebeğin kalp hastalıkları açısından taranması amacıyla yapılan ultrasonografidir.

Anne Karnında Kalp Hastalığı Olan Bebeğin Yönetimi (Fetal Ekokardiyografi)

Günümüz koşullarında anne karnında çocuk kalp hastalıkların tespiti 16. Haftadan itibaren yapılabilmektedir. Sıklıkla 20-22. haftalar arası görüntülemeler en uygun sonuçları vermektedir.

Bu amaçla yapılan fetal ekokardiografi veya kısaltılmış adı ile "fetal Eko" anne rahmindeki bebeğin kalp hastalıkları açısından taranması amacıyla yapılan ultrasonografidir.
Fetal  ekokardiyografi ile doğuştan kalp hastalıklarının çoğu  %80-90 doğrulukla doğumdan önce tanı alabilirler.
Fetal eko incelemesi sıklıkla kadın hastalıkları ve doğum doktorunun genel ultrasonografik incelemesinde kalp hastalığı varlığı şüphesi nedeniyle istenir.  

Bunun dışında fetal ekokardiyografi  ailede ( anne, baba, kardeşler ve 1. derecede akrabalarda)  doğuştan kalp hastalığı öyküsünün olması, gebelik sırasında gelişen veya öncesinde annede var olan şeker hastalığı, annede bağ dokusu hastalığı (SLE, Sjögren sendromu) olması, annenin gebeliğin erken dönemlerinde teratojen adını verdiğimiz bebeğin organlarının gelişimini bozabilecek ilaç yada maddelere maruz kalması, annenin gebeliğin erken dönemlerinde geçirdiği bazı enfeksiyonlar, kalp atım düzensizliği olan bebeklerde,  amniyosentezde bebekte kromozomal bozukluk saptanması  ya da ultrasonografik incelemede kromozomal bozukluğu (genetik) düşündüren bulguların olması durumunda yapılabilir.

Çoklu organ anomalisi olan bebeklerde de fetal ekokardiyografi mutlaka yapılmalıdır

Bazı merkezler 35 yaş üstü çoğul gebeliklerde ve tüp bebek ya da aşılama sonrası bebeklerde fetal ekokardiyografi planlarlar. Nadiren özellikle anne karnında bebek kaybetmiş endişeli ailelerde bu inceleme için başvurabilmektedir.

Neden pediyatrik kardiyoloji uzmanı görmelidir?

Tanısal anlamda bir perinatoloji uzmanı  da fetal ekokardiyografi  yapabilir. Ancak çocuk kardiyolojisi uzmanları bu bebeklerin klinik (yaşamsal) seyrine hakim doktor grubudur.

Bu konuda deneyimli çocuk kardiyolojisi uzmanları hastanın tanısı dahilinde nasıl bir süreç  geçireceğini bilerek hastayı sahiplenmelidirler.

Kliniğimizdeki yaklaşım

Kliniğimizde fetal ekokardiyografi genel anlamda bebeğin doğumu sonrası nasıl bir sürecin bebeği beklediği, neler yapmamız gerektiği yönünde hasta sahibi bilgilendirilerek süreç yönetilir.

Genelikle doğumu takiben kritik hastaların kliniğimize kabulü sağlanır, ya da daha optimal şartlar için bebeğin kliniğimizde yatması sağlanır.

Bu yaklaşımla kliniğimizde riskli kalp hastalığı olan birçok bebeğin doğumu yapılmaktadır. Bu bebeklere yenidoğan döneminden başlayan gerekli müdahaleler derhal yapılabilmektedir.

İstanbul Bahçelievler Medicalpark Hastanesi  

Hastanemizde tamamlayıcı sigorta geçerlidir.

Hastanemizde çocuk kalp cerrahisi hastaları Altınbaş Üniversitesi uygulama hastanesinde SGK kapsamında tedavileri yapılmaktadır.

Konuyla ilgili bilgi almak için Kordinatörümüz Mustafa Bey'e 

05372175044

direkt arayabilir ya da aynı numaraya whatsupdan raporlarınızı yollayabilirsiniz. Kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller tugcinborapolat.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2021