Katılma nöbeti nedir? ağlarken morarma

En sık 2 yaş civarı çocuklarda karşımıza çıkan can yanması ya da sinirlenme sonrası ağlama ile ortaya çıkan aileleri oldukça endişelendiren morarma ve kimi vakalarda bayılma ataklarıdır.

Katılma nedir? Ağlarken morarma

Genellikle okul öncesi dönemde gördüğümüz en sık 2 yaş civarı çocuklarda karşımıza çıkan can yanması ya da sinirlenme sonrası ağlama ile ortaya çıkan aileleri oldukça endişelendiren morarma ve kimi vakalarda bayılma ataklarıdır. Katılma tamamiyle selim seyirlidir, zararsızdır. Ağlarken morarma ve bayılma birlikteliği nedeniyle çocuk nörolojisi ve kardiyolojisine sıklıkla yönlendirilen hasta gruplarıdır.

Çocuğunuzdaki durum atak şekli itibariyle gerçek ağlamaya sebep olabilecek (kontrolu dışında,istemsiz) ağrı veya sinirlenmeyle başlıyor, ağlarken nefes almıyor ve belirli süre sonra sesin tamamen gitmesi (katılma) şeklinde devam ediyor ve buna morarma eşlik ediyorsa ve hatta süreç uzayıp bayılma gelişiyorsa, bayılma sonrası çok kısa sürede kendine gelip normal aktivitelerine devam ediyorsa büyük olasılıkla katılma (nefes tutma) nöbetidir.

Nadiren kasılma eşlik edebilir, beynin elektriksel aktivitesi normaldir, kalp muayenesinde farklı bir bulguya rastlamaz. Nefes tutma kesinlikle bilinçli bir hareket değildir, istemsiz ve refleks bir davranıştır. Ailede bu atakları geçiren fertlere rastlanabilir. Yani çocuğun anne ve/veya babasında ya da yakın çevresinde bu durumun yaşandığına dair öykü % 20-40 arasındadır.

Kendi pratiklerimde bu çocukların ağlama atağını değerlendirip, ekokardiyografi ile (kalp ultrasonu) kalbin yavaşladığını, çocuğun nefes almasıyla kalp hızının normale döndüğünü görebilmekteyim. Bu durumu yorumlamak gerekirse, bir hipotezi destekler nitelikte beynin olgunlaşma sürecinde sempatik ve parasempatik sistemin aşırı aktivitesinin engellenememesidir.Ağlama atağında çocuk nefes almadığı için, bu kısa süreli oksijensiz dönemin, çocukta morarma, kalp hızında yavaşlama ve nihai olarak bayılmaya sebep olduğu düşünülebilir. Soluk tutma nöbeti sırasında yaşanan oksijenlenmedeki azalma beyindeki sinir hücrelerinin ani fonksiyonal depresyonuna yol açar. Farklı klinik görüntülere yol açabilir.

Bazı çocuklarda vücut demir miktarındaki yetersizlik söz konusudur. Demir beyin için önemli bir elementtir çünkü beyin gelişiminde ve sinir sistemindeki bazı maddelerin yapımında yardımcı bir maddedir. Eksikliği bu durumu tetikleyebilmektedir. Demir eksikliği saptanırsa hemen tedavisi başlanmalı ve tedavi sonrası kontrol edilmelidir.

Bu ataklar nadiren okul sonrası döneme taşınır, hastalarıma en önemli uyarım bu tür ataklarda çocuğu oturtmak ya da yatırmak suretiyle olası kendinden geçme durumlarında düşmeye bağlı gelişebilecek yaralanmaların önüne geçmek şeklindedir.

Tanıya gidilirken nörolojik muayene gerek görülürse beynin elektriksel aktivitelerinin değerlendirilmesi (EEG), kalp ultrasonu (ekokardiyografi) ve kalbin elektriksel aktivitelerinin değerlendirilmesi (EKG) gereklidir. Bu değerlendirmeler bu selim seyirli durumun nadirde olsa bazı kritik hastalıklardan ayırt etmemize imkan sağlar.

Hastanemizde çocuk kalp cerrahisi hastaları Altınbaş Üniversitesi uygulama hastanesinde SGK kapsamında tedavileri yapılmaktadır.

Konuyla ilgili bilgi almak için Kordinatörümüz Mustafa Bey'e 

05372175044

direkt arayabilir ya da aynı numaraya whatsupdan raporlarınızı yollayabilirsiniz. Kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller tugcinborapolat.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2021